LA NOSTRA HISTÒRIA

CARTA DEL G.·.m.·.

El GOA, va ser instalat al 1996 com a Gran Logia Regular, com veureu amb el desglosament de la seva historia.

Al 2003 el Gran Mestre Llorenç Lluell, va adduir públicament lo obsolet i improceden que era continuar complint les Antigues Lleis de la Maçoneria Regular Universal, sobretot pel que fa a la prohibició d’ingrés de la dona a la Institució.

Aquesta situació va provocar poques polèmiques al si del Gran Orient d’Andorra, i aquest va aprovar el fet històric que una Gran Lògia deixés l’anomenada regularitat, i fos considerada per això irregular.

Així puc dir que el Gran Orient d’Andorra, no fa distinció de gènere, raça o credo, i és una Obediència mixta o igualitària, liberal i adogmàtica.

Els maçons som persones lliures, que cerquem la veritat, que treballem per al nostre perfeccionament intel·lectual i moral, per a poder influir en el nostre entorn mes immediat, i d’aquesta manera arribar a la societat. La tolerància, el respecte als altres, i la més absoluta llibertat de consciència, formen part del nostre tarannà, la nostra divisa: Llibertat, Igualtat i Fraternitat.

La maçoneria és una institució iniciàtica, progressiva, filantròpica i filosòfica humanista i discreta, que utilitza els símbols i les al·legories com a mitjans per a la transformació personal dels seus membres i per aconseguir treure el millor de cada un de nosaltres, i contribuir a la tasca de fer possibles els principis generals de la Institució.

Gràcies per endavant per la vostra atenció.

      – G.·.M.·. Enric Cassany

ARA SÍ, AQUESTA ÉS La HISTÒRIA

Podíem posar un principi, i això podria ser l’any 1986, quan tenim notícia d’un grup d’iniciats en diferents Obediències maçòniques que intenten agrupar-se al projecte Gran Orient d’Andorra. Però són pocs, i la seva gran majoria treballen al Grand Orient de France. Aleshores, la pràctica maçònica per al petit grup d’andorrans maçons, era integrar-se majoritàriament a França i en algun cas a Espanya. 

El 25 de març de 1992 se signa formalment al despatx de l’advocat andorrà els estatuts i la sol·licitud en nom de l’associació “Gran Orient del Principat d’Andorra”, encapçalada per Llorenç Lluell, que es presentarà a tràmit davant el Govern d’Andorra. 

El 23 d’abril 1994, la Gran Lògia Provincial d’Occitània (GLNF) arriba a Andorra i estableix una lògia escocesa al Ritu Escocès Antic i Acceptat (REAA), descuidant els francmaçons constituïts i instal·lats 76 dies abans que ells. Tots els Germans francmaçons d’Andorra provenen de lògies franceses o espanyoles, i tots estan sota pavellons Blau (Ritual de York o Emulació). 

La Respectable Gran Lògia d’Occitània va prendre el nom de «La Triada». Aquesta Lògia és “virtual” als ulls dels andorrans i de les seves lleis, ja que cap dels seus membres viu a Andorra. A més, des de la seva arribada ens fan saber que no necessiten els GGns. francmaçons andorrans per emprendre el seu projecte. Tot suggereix que França, com de costum en l’expansió de la GLNF davant de la línia anglosaxona o americana, vol abusar i fer servir un territori que diu lliure mentre ja l’ocupen maçons regulars i reconeguts com a tal. La tensió augmenta entre lògies i obediències. França afirma que té objectius que donen suport a la maçoneria a Andorra, sense que sigui ella mateixa andorrana. 

Pertorbats per aquesta situació, diversos GGns. andorrans decideixen unir-se a la Gran Lògia d’Espanya per mantenir la independència del seu projecte, ja que la majoria de francmaçons andorrans pertanyia o havia pertangut a la GLNF. Per fer-ho, es crea una delegació que s’ha de reunir amb el Gran Mestre de la GLE Lluís Salat a Barcelona. Aquest grup reuneix ràpidament el suport dels Germans de la GLE i junts decideixen consagrar una Lògia Blava a Andorra, només constituïda per andorrans o residents a Andorra. 

Tot això es fa per respondre a les Lògies franceses de l’agressió territorial comesa per la GLNF. Diversos GGns. de França i Espanya porten les seves firmes i donen suport a aquest projecte. Malauradament, davant de les pressions i amenaces de suspensions que reben els GGns. per part del GM Provincial d’Occitània (GLNF), molts francmaçons de jurisdicció francesa (GLNF) es retreuen, i ja no volen ser sol·licitants. Els GGns. andorrans i residents al país es resisteixen, i decideixen nomenar, diguem-ne, un agent doble per continuar mantenint l’enllaç amb la GLNF i no tallar permanentment els ponts amb ella. 

Els GGns. andorrans organitzen un nou grup. Aquest grup després s’afilia a la RL. St. George nº2 de la Gran Lògia d’Espanya (GLE), i rep el suport incondicional del seu GM Lluís Salat, així com del Diputat Gran Mestre Juan Crozet, i del Gran Secretari Josep Munté. A més, compten amb el suport informal del GM provincial de Septimanie (GLNF), el G.·. André Bassou, i el d’alguns GGns. francesos que s’han compromès a anar a Andorra en secret, per ajudar els francmaçons d’Andorra.  

Es realitzarà una altra reunió a Barcelona per seleccionar els oficials de la Lògia. El 8 d’octubre de 1994, la RL Montsalvat n° 81, sota els auspicis de la GLE, és consagrada a Andorra pel col·legi d’oficials de la Gran Lògia d’Espanya GLE. 

A diferència de la lògia francesa, tots els francmaçons d’Andorra responen a la crida. Es tracta d’una Lògia Blava, que treballa el ritu emulació, com ho desitja el GM de la GLE. Lluís Salat. Tot i que a l’últim moment, s’accepta el Ritu de York per a la instal·lació d’una futura lògia.

En aquest moment, el projecte Carlemany es beneficia de la simpatia i la protecció dels oficials següents: GLE Lluís Salat, Crozet, Munté i Douglas John Gray. Cap membre de GLNF assisteix a aquesta consagració, encara que tots van ser convidats pels GGns. d´Andorra. 

El 16 d’octubre del 1994 es duen a terme les primeres iniciacions i regularitzacions, amb sis candidats que es van mantenir retinguts durant diversos mesos abans de ser iniciats. També es procedeix a la regularització de GGns. d’altres lògies i obediències. 

El 10 de novembre del 1994, els GGns. d’Andorra escriuen un butlletí informatiu per al GM de la GLNF, amb una còpia al GS. És un text que explica els problemes causats per la política liderada per la GLPO (GLNF). 

Aquest document tracta per primer cop d’acords que es basen raonablement en la sobirania territorial del Principat d’Andorra. Els GGns. andorrans encara actius en lògies franceses s’uneixen per ponderar una carta de renúncia de totes les afiliacions a la GLNF. 

La divisió de la lògia és evident. El primer grup exigeix la renúncia del VM Bach Christensen, que no vol seguir els objectius establerts inicialment. La RL Montsalvat Nº81 és llavors envaïda per tots els dissidents del primer projecte a qui els andorrans encara donen suport. Aquesta situació amplia la bretxa entre els GGns. de la RL Montsalvat, cosa que beneficia a la GLNF.  

El 9 de febrer de 1995, Lluell constitueix a Milà la «Unione Massonica Di Stretta Osservanza Iniciatica Gran Orient del Principat Di Andorra.» 

El 29 d’abril del 1995, la GLNF (França) estableix, amb els mateixos peticionaris que la Lògia anterior (la Triada), una segona lògia a Andorra. De nou, sense maçons andorrans, i sense convidar els membres de la GLE (Espanya). Es tracta d’una RL al Ritu Escocès Rectificat (RER), anomenada Sant Joan de les Valls Nº927.

 Aquesta utilitza un ritual més Crístic, el Scottish Ritu rectificat o Pla rectificat escocès. És un ritu maçònic d’essència cristiana. El propòsit no és altre que atraure favors o, com a màxim, la indulgència del Co-Príncep Episcopal. El VM és un jove maçó de tres anys, el G.·. Antoni d’Ortadó. Els francmaçons d’Andorra i fins i tot Espanya estan indignats, però Andorra i els andorrans estan més dividits que mai. 

La GLE, per calmar els ànims i poder continuar amb França el seu pla d’invasió del territori andorrà, insisteix per part de Viñals, GMP de Catalunya, en aixecar la suspensió dels germans suspesos. Lluell no vol creure-ho i roman caut en contacte amb els nord-americans. 

L’1 de febrer de 1996 mor a Barcelona el MRGM Lluís Salat Gusils, i el seu funeral es porta a terme a la Basílica de Santa Maria del Mar, cosa que va requerir una autorització expressa del cardenal arquebisbe de Barcelona Ricard Maria Carles. 

Va ser sepultat pel ritual maçònic de rigor, durant la cerimònia fúnebre celebrada a la catedral de Barcelona amb tots els honors maçònics degut al seu rang, i la benedicció del bisbe en funcions. 

El 9 de maig de 1996, la Grand Lodge of Free and Accepted Masons of Califòrnia, representada pel Gran Mestre Charles H. Alexander, autoritza Douglas Lemons, ex Gran Mestre de Califòrnia per ajudar i ser el seu emissari a la Consagració del Gran Orient d ‘Andorra i de la seva Gran Lògia Regular al Principat de Mònaco. 

Llorenç Lluell compta amb el suport del Gran Orient d’Itàlia i de la GL de Califòrnia (EUA), i és nomenat per ells GM Provisional de la Gran Lògia d’Andorra. Per al dia de la instal·lació, el grup que representen el germá G. i Assié presenta la llista dels GGns., tots maçons andorrans, que participaran en aquest projecte. 

Entre els documents de l’acord també hi ha el document oficial del M. I. Govern d’Andorra per a l’autorització de l’Associació Cultural GOA, GLRA, GLA. (Gran Lògia Andorra). Al final de la reunió, el grup andorrà està llest per donar suport al projecte de Lluell. Aquest darrer, a canvi, accepta renunciar al seu càrrec de GM dins dels tres mesos posteriors a la instal·lació de la GLA, i convertir-se així en PGM per deixar que els GGns. andorrans escullin el seu GM. 

Tot sembla anar finalment pel camí correcte i Lluell es quedaría a càrrec del Suprem Gran Consell. 

Guirao i Assié han d’obtenir el suport del 60% dels GGns. andorrans perquè el projecte pugui començar amb força i sense cap malentès. L’objectiu d’aquest acord és assolir la independència maçònica. D’altra banda, cal fer-ho ràpidament perquè la GLNF ja ha començat els preparatius per crear una GL de Districte i afirma que és l’única obediència amb poder de decisió a la zona d’Andorra. 

Espanya tenia en aquell moment els seus problemes interns i no semblava recordar la seva Lògia a Andorra, Montsalvat. El grup d’oposició política a la RL Montsalvat Nº81 fa que la Lògia es divideixi en dos. Guirao, que controla el mallet a la Lògia Nº 2, compta a les seves files amb 16 Mestres M.·. andorrans, es reuneix dues vegades al mes i comença a perdre l’interès a l’altra part de la lògia o a continuar renunciant per unir-se al segon grup. 

L’1 de juny de 1996 es realitza la consagració al Principat de Mònaco (degut al mes que posible ingerencia del Bisbat de la Seu amb la autorizació de la ceremonia), del Gran Orient d’Andorra, anomenat pels Germans dels Estats Units com a Gran Lògia Regular d’Andorra i seguit de la instal·lació del seu Gran Mestre Llorenç Lluell. 

Més tard, aquell mateix dia, en una cerimònia separada presidida pel SGC Fred Kleinknecht Ill (1924-2011) Sobirà Gran Comanador de la Jurisdicció Sud, USA (Supreme Council 33 Southern Jurisdiction, USA (Washington) Mother Council of The World). del Consell Suprem de 33è Southern Jurisdiction, USA (Washington), i seguit pel PGM de la GL. de Califòrnia, el SGC Douglas Lemons, i el especialista del Ritu Escocès, el representant del Suprem Gran Consell per al Nord dels Estats Units, Arnold Hermann, i el també gran inspector per a Europa, Elvio Sciubba. Així mateix, s’instal·la el Suprem Consell del Ritu Escocès Antic i Acceptat per a Andorra, anomenant SGC Llorenç Lluell, en què se li concedeix la Legió d’Honor del SC de Washington. 

El 19 de novembre de 1996, Josep Guirao i Llorenç Lluell presenten la sol·licitud de registre de la Gran Lògia Regular d’Andorra, amb el número de registre 87987 al Govern andorrà.  

El 25 de novembre de 1996, els francesos de la GLNF donen les gràcies i també eliminen elegantment a qui va crear la primera Lògia francesa a Andorra, el molt estimat G.·. Alain Rippol, nomenant-lo Gran Inspector de la GLNF per a Andorra (mentre preparaven a les seves expenses, en secret, al futur GM que havien iniciat, el Gmà. Antoni d’Ortadó).  

El 14 de desembre de 1996, el Gran Mestre Fernando Teixeira de la Gran Lògia Regular de Portugal envia una carta oficial a Llorenç Lluell com a Gran Mestre de la Gran Lògia Regular d’Andorra GOA, per donar suport completament al seu reconeixement. 

Del 15 al 19 de febrer es presenta la Gran Lògia Regular d’Andorra a la “Commission on Information for Recognition of the Conference of the Grand Masters of Masons in North America” en la seva reunió anual celebrada aquest any a Tulsa, Oklahoma. 

El 19 de febrer del 1997, durant la Conferència de Grans Mestres d’Amèrica del Nord, a Tulsa (Oklahoma, EUA), un comitè de la Gran Lògia d’Andorra recentment creada a Mònaco es trasllada als EUA per fer el punt de la situació i sol·licitar el reconeixement del Comitè de Reconeixement de les GGLL. del món. Assisteixen els representants d’Andorra, convidats per la GL de Califòrnia, Llorenç Lluell (GM), Josep Guirao. 

S’informa al Comitè que no pot ni ha de reconèixer els orígens de cartes patents que volen formar la Gran Lògia, ja que són de diferent obediència, i això comporta un altre problema a causa de la territorialitat andorrana que aquestes tendències no tenen en compte . Ni Espanya ni França han tingut en compte els GGns. andorrans al seu propi país, i això provoca un enrenou a l’assemblea.

 El debat que va seguir aquesta intervenció conclou amb una ordre de comitè ordenant i encoratjant Espanya i França a resoldre el problema d’Andorra i especialment el de la seva independència com més aviat millor. Poc després de la decisió del Comitè, un cop acabada la Tinguda, el GS Ives Trestournel (GLNF), acompanyat per Nat Granstein DGM GLNF, són convidats a asseure’s amb els membres del comitè i els GGns. representants andorrans per discutir.  

La GLNF té poc perfil davant del comitè, Ives i Nat diuen que volen ocupar-se dels seus GGns. espanyols dels quals se senten els tutors, o fins i tot els caps, i que el GM de la GLE Tomás Sarobe estarà d’acord amb qualsevol decisió o ordre que la GLNF prendrà o donarà per resoldre el problema. 

Per això la GLNF en aquesta reunió havia promès integrar les Lògies «virtuals» creades per la província d’Occitània (GLNF) a Andorra, així com les RRLL d’Espanya al projecte de reconeixement i consagració de la Gran Lògia d’Andorra i la instal·lació del seu GM a Mònaco. 

El 13 de març de 1997 a Madrid, se signa un acord de reconeixement del Gran Orient d’Andorra-Gran Lògia Regular d’Andorra, amb el Gran Orient d’Itàlia. Per part del GOI el signen Franco Rasi, Segon Gran Vigilant del Gran Orient d’Itàlia, i Paolo Bronzo com a President de la Gran Comissió de Reconeixement del Gran Orient d’Itàlia en delegació del Gran Mestre del Gran Orient d’Itàlia, Virgili Gaito, i Llorenç Lluell com a Gran Mestre del GOA-GLRA, i Francisco G. com a Primer Gran Vigilant del GOA-GLRA.

Tot això en presència i testimoniatge d’Antonio Morón Castellot Sobirà Gran Comanador del Suprem Consell de 33è per a Espanya. S’hi inclou un acord de regulació de les activitats del Gran Orient d’Andorra a Itàlia. 

El 27 de març de 1997, la Gran Lògia Nacional Francesa (GLNF) remet una carta d’invitació a Llorenç Lluell per a una reunió a París, d’acord amb el que recomana la “Commission on Information for Recognition of Conference of the Grand Masters of Masons in North America”. I diu literalment: « Estimat Venerable Germà Llorenç Lluell. Després de l’Assemblea dels Grans Mestres i dels Grans Secretaris d’Amèrica del Nord a Tulsa i a causa de la missió informal que se’ns ha confiat, estem a l’escolta per ajudar a regularitzar la situació de les seves Lògies a Andorra i preparar el futur segons un camí d’acord amb els usos i costums, per tal d’establir vàlidament la família maçònica regular al seu País. 

Per tant, us demanem, si voleu, que us poseu en contacte amb nosaltres perquè puguem organitzar una reunió de treball per construir el mètode i els mitjans d’un desenvolupament acceptable amb els socis francesos i espanyols. 

Podeu posar-vos en contacte amb la Sra. Imbert i us proposo les dates que figuren a continuació : -Entre el 14 i el 17 d’abril – entre el 21 i el 23 d’abril – entre el 5 i el 7 de maig. Si us plau, accepteu, Venerable Germà, l’expressió dels meus sentiments més fraterns ». 

El 21 d’abril d’aquest 1997, es fa la reunió a París del Gran Secretari del GOA-GLRA Josep Guirao, acompanyat de F. G, en què es proposa que el GOA-GLRA passi a ser Gran Lògia de Districte de Andorra, acceptant com a Gran Mestre Llorenç Lluell. 

El 23 d’abril del 1997, Llorenç Lluell rebutja que el GOA-GLRA sigui districte de la GLNF, adduint la imposició per part de la GLNF d’oficials francesos i l’obligatorietat a la renúncia de la instal·lació històrica per part del Suprem Consell d’USA , i de la Gran Lògia de Califòrnia. 

El 10 de juny de 1997, el mateix dia que el Govern d’Andorra certifica la renovació amb una còpia de la sol·licitud número 69569 de la constitució de l’Associació Gran Lògia d’Andorra, és nomenat secretari d’aquesta associació el Sr. Josep Guirao Bailén. 

El 12 de desembre de 1997, Josep Guirao, Bernard Assié i Thierry H.·. remeten una carta a Yves Trestournel Gran Secretari de la Gran Lògia Nacional Francesa (GLNF) indicant i queixant-se del suport i reconeixement per part de Llorenç Lluell a la Gran Lògia Federal Espanyola, indicant que l’aparten de l’acord amb França i Josep Guirao s’autoritza així mateix, juntament amb els signants a ser peticionari de reunir els maçons andorrans amb la GLNF i GLE i a tallar tota relació amb Itàlia i USA. Signen amb la mateixa data la petició d’una nova lògia per a Andorra a la GLNF, amb el nom de Carlemany. 

El 12 de desembre de 1997, el DPGM. de la GLNF a través de Nat Granstein arriba a un acord amb els GGns. andorrans per crear aquesta primera R. ·.L. ·., Lògia francesa que inicialment dependrà directament de París i no de la província d’Occitània. S’eliminen així els problemes de pressió de la província sobre la RL. del país i tots els GGns. d’Andorra es poden integrar a aquest projecte, inclosos els que van quedar a la deriva per la RL. Provincial de Catalunya i el seu GM. 

Manel Mir a la RL Montsalvat Nº81 (GLE). El Col·legi d’Oficials és organitzat i dirigit per Josep Guirao, Thierry H.·. i Bernard Assié. El seu objectiu és recuperar tots els francmaçons que estarien ansiosos per sol·licitar la instal·lació d’aquesta RL federadora a Andorra. Tot això en la regularitat ja que va ser instal·lada per França, però a l’assegurança d’una futura independència que exigeix el Suprem Consell dels Estats Units que apadrina i ho aglutina tot, a través de Llorenç Lluell. 

Aquest darrer firma diversos acords amb el Suprem Consell per a Espanya presidit per Antonio Morón i el Suprem Consell per a Itàlia amb Elvio Sciuba. Cal dir, però, que topa amb l’oposició d’alguns GGns. andorrans liderats per Josep Guirao que jutgen que les coses van massa ràpid i que no poden parlar de Suprem Consell sense abans tenir una Gran Lògia reconeguda per França i Espanya. Amb l’objectiu d’evitar possibles malentesos, decideixen posar en lloc segur el nou projecte de Lògia Federal Espanyola. 

Al projecte, només els GGns. sol·licitants poden aparèixer. Aquells que no venen de Lògies regulars no poden de moment ser regularitzats allà. Per tant, sol·liciten que la nova Carta sigui signada només per 15 GGns. andorrans, tots MM instal·lats per la GLE o la GLNF. 

El 15 de gener de 1998 el Gran Secretari de la GLNF envia una carta a Josep Guirao acceptant la Consagració de la Lògia Carlemany d’acord amb la petició que es va fer al seu dia per part de la Comissió de Reconeixement dels Grans Mestres d’Amèrica del Nord. 

En data 26 de gener de 1998 s’accepta la reunió a París del Gran Secretari de la GLNF amb Guirao, que té lloc el 4 de febrer de 1998. 

En aquesta data, tots els andorrans estan instal·lats a París a la RL. 1117 sota el nom de Carlemany, Josep Guirao com a VM, Bernard Assié com a PV i Jean-Louis P.·. com SV. El mateix dia es presenten a París els estatuts per a la seva aprovació i se segueix amb el lliurament dels documents oficials (Carta, Constitucions, reglaments i carta patent). 

El 6 de febrer del 1998, el GM Provincial Occità (GLNF) envia una carta a diversos GGns. d’Andorra, advertint-los que està al corrent de la creació de la RL. Carlemany. Des de llavors sembla una mica més obert al diàleg, com si de sobte els peticionaris irradiessin un poder invisible… 

El 9 de febrer del 1998, se sol·licita fer una Tinguda extraordinària (el 02 d’octubre del 98). L’autorització s’obté immediatament amb una trucada per telèfon des de París. 

El 10 de febrer del 1998, es procedeix a la votació a Lògia de les tres primeres iniciacions a Andorra. Fins ara, persones profanes que han estat esperant més d’un any. Els tres primers candidats van presentar els certificats d’antecedents penals, de naixement i tots els documents obligatoris per dur a terme aquesta cerimònia. 

El 12 de febrer de 1998, la sol·licitud de permís es va formular de nou per a una nova tinguda extraordinària el 16 de febrer i també s’obté l’autorització per telèfon des de París. El 16 de febrer del 1998, es realitzen tres iniciacions més. 

El 23 de febrer del 1998, el GM provincial d’Occitània (GLNF) Gérard Ramond, que semblava haver acceptat l’esborrany de la GLNF, va enviar una carta a totes les RRLL de la seva província. Hi sol·licitava el rebuig a l’admissió a tots els tallers maçònics sota la seva jurisdicció, dels GGns. Josep Guirao, Juan Luis P.·. i Bernard Assié, tractant-los com a intrusos. Per què aquest canvi d’opinió, per què aquesta asseveració? 

El 24 de febrer del 1998: La GLNF es va veure obligada a fer un comunicat a l’Assemblea Mundial de Grans Mestres d’Amèrica del Nord, Pennsilvània (Estats Units) referent a la qüestió d’Andorra. Després de llegir l’informe s’arriba a la conclusió que la situació avança satisfactòriament, tot esperant la data definitiva de reinstal·lació de la GLA (Sense oblidar la primera instal·lació). 

Cap Gmà. de la RL. Carlemany 1117 entén un tal canvi amb Ramond en el projecte de Carlemany. Això crida l’atenció i posa a tothom en guàrdia. 

El 10 de març del 1998. es fa una altra sol·licitud per a una reunió extraordinària en referència a la RL Carlemany 1117, i aquesta s’ha de celebrar el 16 de març. La GLNF confirma el seu acord per telèfon com de costum. 

Però la reunió del Gmà. Assié i el Gmà. Rippol va plantejar diversos punts de discòrdia amb la forma de fer les coses de la GLNF. Diversos GGns. d’Andorra no troben normal que totes les converses amb la GLNF siguin només per telèfon i mai per escrit. Molestos per aquesta constatació i la manca evident d’evidència del nostre treball i la nostra conducta impecable, es tem que algunes traïcions planin sobre l’horitzó d’Andorra. 

Recorda la situació a Andorra, l’anàlisi que es va fer a la sala del mig sobre la salut de cada Lògia. La conclusió és que la RL Montsalvat N°81 (GLE) té només tres germans, i que a la Lògia de la Triada 839 (GLNF) només hi ha cinc residents i cap és andorrà. Per a Saint Jean des Vallées Nº927 (GLNF), el balanç general és encara pitjor ja que són els mateixos MM que treballen a la Triada que obren els treballs, quan poden, sent la majoria del temps cinc GGns. dels quals tres aprenents residents. 

És impossible imaginar que França pugui poder comptar amb aquesta força de treball per crear una GL de Districte. Les tres lògies haurien de posar-se en somnis o apel·lar a les lògies dels andorrans perquè finalment el projecte Carlemany Nº1117 (GLNF) pugui veure la llum. 

El 16 d’abril del 1998, la RL Carlemany núm. 1117 sol·licita una derogació de conformitat amb les constitucions de la GLNF per a una tinguda en Consell de Lògia.

El 23 d’abril del 1998, Antoni d’Ortadó, accepta el camí francès enfront de tots els seus GGns. causa de la GLNF a Andorra durant més de cinc llargs anys. Aquest jove maçó es convertirà amb la benedicció dels grans oficials negociadors de la GLNF, en Gran Mestre del Districte i en el futur GM de la GLA. L’ordre del dia es lliura personalment al G.·. Secretari de la RL Carlemany per no deixar proves inútils d’aquest profà moviment. La Consagració de la GL de Districte d´Andorra per la GLP d´Occitània (GLNF) i la GLP Catalunya (GLE) està programada per a dos dies més tard (el 25     d´abril). 

El Gran Mestre del Districte serà doncs d’Ortadó i la RL Lògia Carlemany 1117, l’única andorrana, no va ser tinguda en compte. La GLNF va decidir continuar la seva violació de la sobirania territorial, i va trobar un andorrà de bona voluntat, per dirigir una GL Nacional. 

Andorra és un país i un estat de dret amb la seva Constitució des del 1993 i molt estricte des de llavors. La llei permet a les associacions reunir-se, però sota la supervisió molt regulada per la llei del govern sobre les associacions. Aquesta reunió no respecta cap de les regles governamentals i maçòniques. 

El 25 d’abril de 1998 malgrat l’absència d’Andorra, les províncies d’Occitània (GLNF) i Catalunya (GLE), es realitza la constitució i la instal·lació de la Gran Lògia de Districte d’Andorra per part de la “Grande Loge Nationale Française”. Al mateix acte, sense la invitació ni assistència de Llorenç Lluell ni de Josep Guirao, es realitza la instal·lació com a Gran Mestre de Districte d’Andorra per part de la GLNF del MRG Antoni d’Ortadó. 

El 27 d’abril del 1998, després d’obtenir l’aprovació corresponent de la GLNF, la RL Carlemany roman fora del districte.  

El Gran Mestre Claude Charbonniaud de la Gran Lògia Nacional Francesa juntament amb el seu Gran Secretari Yves Trestournel signen el Decret núm.894 de la Gran Lògia Nacional Francesa (GLNF) de 5 de setembre del 2000, per la qual donen Carta Patent a la Gran Lògia d’Andorra, nomenant Gran Mestre de la mateixa al MRGM Antoni d’Ortadó. 

Es constitueix a Andorra l’associació U.M.E., Unió Maçònica Europea. Els membres fundadors de la mateixa són els GGns. Bernard Assié i Llorenç Lluell, ajudats i recolzats per altres GGns. i Obediències a nivell Internacional. Les primeres reunions per configurar la U.M.E. i per redactar els estatuts van tenir lloc a començaments de l’any 2000. 

Al 2003 el Gran Maestro Llorenç Lluell, adujo públicamente lo obsoleto e improcedente de continuar cumpliendo las Antiguas Leyes de la Masonería Regular Universal, sobre todo en lo concerniente a la prohibición de ingreso de la mujer en la Institución. 

Esta situación provoco pocas polémicas en el seno del Gran Orient d’Andorra, y este aprobó el hecho histórico de una Gran Logia dejara la llamada regularidad, y fuera considerada por ello irregular, con lo cual se estableció en su Constitución como Obediencia mixta o igualitaria, liberal y adogmática.   

El 2 de juny d’aquest 2004 se signa un conveni de col·laboració, acadèmic i científic entre el Patronat de la Biblioteca Arús (BPA) de Barcelona, representat per Josep Brunet i el Gran Orient d’Andorra. 

El 23 i 24 d’octubre se celebra a Tarragona (Espanya) la V Conferència Maçònica del Mediterrani, organitzada per la Gran Lògia Simbòlica Espanyola (GLSE/GOEU). El tema fonamental de les Jornades és “La maçoneria i la Cultura Mediterrània”. Participa com a observador convidat el Gran Orient d’Andorra amb Lluell com a Gran Mestre. 

El 15 de febrer del 2007 se signa un tractat d’amistat entre el Gran Orient de Catalunya i el Gran Orient d’Andorra, amb una gran peculiaritat: “la doble pertinença”. 

El 24 d’agost del 2013 a les 17 hores, el Gran Canceller del Gran Orient d’Andorra MRG Albert Imaz, en la seva visita a Mèxic, i en un solemne acte al Gran Saló de la Gran Lògia de la Vall de Mèxic, en presència del seu Gran Mestre Jorge Avilés i tres Presidents Municipals i altres autoritats Maçòniques al Presídium, i amb un breu discurs el Gran Canceller per a les Relacions Exteriors i la Diplomàcia presenta la maçoneria andorrana. 

El Gran Orient d’Andorra participa com a convidat, entre els dies 3, 4 i 5 d’abril de 2014 a Tehuacan de les Granadas, Pobla, Mèxic, a la Primera Jornada Mundial de Laica Internacional i la Segona Jornada Internacional Juarista. Presidit pel Sobirà Gran Comanador del Consell de Mèxic del Ritu Escocès Antic i Acceptat del Grau 33, Llic. Manuel Jiménez Guzmán, i amb l’objectiu de «reflexionar» sobre la situació de la societat mundial, i la manera com s’ha d’abonar per impulsar el desenvolupament dels països participants. 

Per donar èmfasi polític a Laica Internacional, van agrair amb un missatge al president de la República Enrique Peña Nieto la seva solidaritat envers l’esdeveniment i en un acte de respecte i singular afecte, van portar a la Casa del governador Dr. Rafael Moreno Valle un reconeixement, que l’enalteix com un demòcrata que ha treballat per Puebla en tots els plans socials. El secretari General de Govern, Luis Maldonado Venegas, va ser qui va inaugurar les activitats de Laica Internacional i va demanar tolerància cap a altres agrupacions religioses «perquè cadascú exerceixi amb alliberat i respecte a la ideologia que millor els sembli».

 Entre les accions programades, destaca una conferència sobre la laïcitat a càrrec de l’exrector de la Universitat Nacional Autònoma de Mèxic (UNAM), Juan Ramón de la Fuente, així com la presentació d’una placa com a homenatge a l’expresident del país, Benito Juárez . Al mateix acte va intervenir Albert Imaz: en representació del Gran Orient d’Andorra. 

El 22 de juny d’aquest 2016, es ratifica la independència de la Gran Lògia Regular d’Andorra del Gran Orient d’Andorra, i el nomenament com a Gran Mestre de la mateixa Llorenç Lluell. 

El 23 de juny del 2016, és nomenat per l’Assemblea del Gran Orient d’Andorra MRGM Bernard Assié nou Gran Mestre, i ratificat «simbòlicament» pel ja Passat Gran Mestre Llorenç Lluell. La instal·lació com a nou màxim dirigent del GOA es va fer el 10 de setembre del 2016. 

El 30 d’abril del 2022 té lloc laixecament de columnes de la RL La Unió Perfecta nº36 a l’Orient d’Andorra la Vella, lògia inter-Obedencial GOC-GOA. S’ha elegit pel càrrec de VM la MR Gna. del GOC, Joëlle E.·. 

El 18 de juny del 2022 té lloc la cerimònia en què se instal·la com a nou Gran Mestre del Gran Orient d’Andorra (GOA) al MRGM Enric Cassany.  

ca